Bloggen lukker

Inspireret af Ben Lights (2014) fine bog ‘Disconnecting with Social Networking Sites‘ (SNS) er jeg i gang med et oprydningsarbejde ift. min tilstedeværelse på forskellige sociale medier, herunder også mine blogs. Jeg har derfor besluttet at lukke denne blog og at samle mine skriverier på min oprindelige blog, som jeg startede i Januar 2008. Jeg har eksporteret indholdet herfra over på den blog, men da links i de forskellige indlæg stadig viser tilbage til denne blog, sletter jeg den ikke lige foreløbig …

Og så en lille advarsel på falderebet; Lights bog er ikke som titlen måske kunne antyde en fiks, lille selvhjælpsagtig opskriftsbog for, hvordan man kan håndtere sit online, herunder sociale medieliv mere hensigtsmæssigt. Tværtimod, er det et forskningstungt og empirisk baseret studie af feltet SNS, hvor der ifølge Light har været en tendens til at fokusere på forbindelses- eller koblingselementet både i forskning og praksis (også som det italesættes af producenterne). Lights argument er, at vi ikke kan forstå SNS, sociale medier mv. uden også at fokusere på afkobling, hvad enten det er frivilligt eller tvunget. Således er bogen også et studie i magt og afmagt. Det er en tankevækkende og anbefalelsesværdig bog, hvis man interesserer sig for udvikling af sociale teknologier og ikke lader sig skræmme af mange referencer og i øvrigt har et godt basiskendskab til feltet.

/Marianne

Revitalisering af bloggen

Der har længe været stille på bloggen her, hvilket skyldes, at jeg de sidste par år primært har koncentreret min energi om bloggen, der har været knyttet til forskningsprojektet Ikt og Transfer i EUD, som mine kolleger, Carsten, Anna og jeg nu er ved at afslutte. Selv om der nok kommer til at gå et par måneder ind i det nye år (afhængig af peer-review), før vi helt kan lukke det projekt ned, så er det ved at være tid til at finde et nyt sted til formidling af oplevelser, tanker, ideer. Forhåbentlig kommer der et nyt forskningsprojekt i løbet af 2018, som så vil få sin egen dedikerede blog.

Indtil da vil bloggen her fungere som hjemsted for diverse refleksioner over forskning, undervisning og udvikling ift. især digitalisering, men også andre vigtige dagsordener i en erhvervsrettet og -pædagogisk kontekst.

/Marianne

En blog om ikt og erhvervspædagogik – hvorfor nu det?

I juni 2013 blev jeg ansat som adjunkt ved Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Professionshøjskolen Metropol.

Metropol

Hos NCE er jeg ansat til at varetage tre roller:

  1. Som forsker med særlig fokus på erhvervsuddannelsesområdet (EUD)
  2. Som underviserDiplomuddannelsen i Erhvervspædagogik
  3. Som konsulent ifm. forsøgs- og udviklingsprojekter ligeledes indenfor EUD

Penair Prospectus 2012 - batch 2

Jeg har en baggrund som faglærer på Hotel- og Restaurantskolen i Kbh., hvor jeg var ansat i fem år, og de sidste 10 år frem til min ansættelse hos NCE, var jeg ansat på Aalborg Universitet i forskellige stillinger – senest som Phd-studerende med fokus på koblingen mellem ikt og læring. I mit arbejde hos NCE har jeg derfor også en stærk faglig interesse i at udforske netop denne kobling. Dette har vist sig at være yderst relevant, idet forskning indenfor EUD generelt er sparsom (ift. andre uddannelsestyper), og forskning i brugen og betydningen af ikt indenfor området er nærmest ikke-eksisterende.

Som en del af min ansættelse skal jeg gennemføre et adjunktforløb mhp. på at blive lektorbedømt, og det har givet mig en kærkommen anledning til at genoptage blogskriveriet. Som Phd-studerende havde jeg stor gavn af at blogge, dels som metode til at fastholde refleksioner over mine erfaringer såvel teoretiske som praktiske, og dels som værktøj ift. at dele viden, ideer og tanker med andre. Så planen er, at jeg vil forsøge at blogge om mit adjunktforløb, men herudover vil jeg også fokusere på de oplevelser som dagligdagen hos NCE ellers byder på som hhv. forsker, underviser og konsulent.

/Mariis